Slider 2

   1.Địa điểm xây dựng :Tỉnh Bến Tre

   2.Thời gian thực hiện: 2016

   3. Đặc Điểm:

      Chủ đầu tư: Liên danh Công ty Cổ phần đầu tư cầu đường CII và Công ty cổ phần thương mại nước giải khát Khánh An

       Tổng mức đầu tư: khoảng 1.800 tỷ đồng

       Đặc điểm: Về phạm vi dự án: Dự án có tổng chiều dài khoảng 22,38km. Điểm đầu tại Km3+343,96 thuộc địa phận xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và điểm cuối tại Km41+347 thuộc địa phận xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (tiếp nối vào cầu Cổ Chiên).

       Về cấp đường: Đoạn 1 (mở rộng QL60 từ Km3+343,96 ÷ Km7+800) quy mô đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế Vtk= 60km/h; Đoạn 2 (nâng cấp mở rộng đoạn từ cuối đường đầu cầu Hàm Luông đến đầu tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày từ Km23+100 ÷ Km26+844,26), Đoạn 3 (tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày từ Km26+844,26÷ Km32+417) và Đoạn 4 (đoạn đường dẫn vào cầu Cổ Chiên từ Km32+417 ÷ Km41+347) quy mô đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế Vtk= 80km/h.

    Về quy mô mặt cắt ngang: Đoạn 1 có bề rộng nền đường Bnền=24m, gồm 06 làn xe cơ giới; Đoạn 2, 3, 4 có bề rộng nền đường Bnền=12m, gồm 02 làn xe cơ giới.

     Về kết cấu mặt đường: Mặt đường BTN cấp cao A1 đảm bảo Ey/c≥140Mpa thiết kế theo 22TCN211-06; tải trọng trục 10T.Bổ sung đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng 04 đoạn tuyến QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre - cienco625

Bổ sung đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng 04 đoạn tuyến QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre - cienco625

Bổ sung đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng 04 đoạn tuyến QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre - cienco625

Bổ sung đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng 04 đoạn tuyến QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre - cienco625

Bổ sung đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng 04 đoạn tuyến QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre - cienco625
Bổ sung đầu tư nâng cấp, mở rộng và xây dựng 04 đoạn tuyến QL60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên, tỉnh Bến Tre - cienco625
lên đầu trang