Slider 2

1. Tên dự án: Cầu Bình Xuân trên đường tỉnh 873.

2. Tên Nhà đầu tư: Sở giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

3. Tồng mức đầu tư: 102.985,1 triệu đồng

4. Thời gian thực hiện: 4 năm

5. Quy mô dự án:

Phần cầu chính:

  • Chiều dài cầu: L=290,5m tính đến mặt sau mố (gồm 7 nhịp)
  • Khổ cầu rộng 10m, trong đó phần xe chạy và lề bộ hành đồng mức mặt cầu rộng 9m, lan can rộng 0,5m/bên x 2 bên
  • Tải trọng thiết kế HL93
  • Cao độ dạ cầu : +6,15m

Đường vào cầu:

  • Tổng chiều dài đường vào cầu 836,16m
  • Tải trọng thiết kế: trục 10 tấn
  • Bề rộng mặt đường 7-9m, bề rộng nền đường 9-11m
  • Kết cấu mặt đường: Láng nhựa 3 lớp và bê tông nhựa trên móng cấp phối đá dăm


CẦU BÌNH XUÂN TRÊN ĐƯỜNG TỈNH 873 - cienco625

CẦU BÌNH XUÂN TRÊN ĐƯỜNG TỈNH 873 - cienco625

CẦU BÌNH XUÂN TRÊN ĐƯỜNG TỈNH 873 - cienco625

CẦU BÌNH XUÂN TRÊN ĐƯỜNG TỈNH 873 - cienco625

CẦU BÌNH XUÂN TRÊN ĐƯỜNG TỈNH 873 - cienco625
CẦU BÌNH XUÂN TRÊN ĐƯỜNG TỈNH 873 - cienco625
lên đầu trang