Slider 2

Description: C:\Users\0032\Desktop\ChoGao.jpg

   1.Địa điểm xây dựng :Huyện Đầm Cùng – Tỉnh Cà Mau

   2.Thời gian hoàn thành: 2012

   3. Đặc Điểm:

    Tổng chi phí xây dựng và lập thiết kế BVTC: 287.207.450.218 đồng (Hai trăm tám mươi bảy tỷ, hai trăm linh bảy triệu, bốn trăm năm mươi ngàn, hai trăm mười tám đống)

    Nằm ở lý trình Km2289 thuộc Quốc lộ 1A, vượt sông Đầm Cùng với yêu cầu đảm bảo thông khoảng ngang 90m, thông khoảng đứng 9m Sơ đồ cầu: 5x40m + (75m+120m+75m) + 5x40m, tổng chiều dài cầu 668m, khổ cầu B=12m, kết cấu nhịp chính là dầm hộp liên tục bê tông dự ứng lực có sơ đồ nhịp 75m+120m+75m thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng, kết cấu móng mố trụ bằng cọc khoan nhồi đường kính 120cm÷150cm

 Cầu Đầm Cùng -

lên đầu trang