Slider 2

Description: C:\Users\0032\Desktop\ChoGao.jpg

   1.Địa điểm xây dựng : Ranh giới giữa H.Cát Tiên – Lâm Đồng và H.Bù Đăng – Bình Phước

   2.Thời gian hoàn thành: 2007

   3. Tổng mức đầu tư7.285.000.0000

    4. Đặc Điểm:   Cầu Phước Cát vượt sông Đồng Nai nối huyện Cát Tiên – tỉnh Lâm Đồng và huyện Bù Đăng – tỉnh Bình Phước. Sơ đồ cầu: 35m+86m+35m, tổng chiều dài cầu 157m, khổ cầu B=4.3m, tải trọng H13, kết cấu nhịp chính là dầm thép dây văng 3 nhịp liên tục, kết cấu móng mố trụ bằng móng nông và cọc BTCT 40x40cm.Cầu Phước Cát - cienco625

Cầu Phước Cát - cienco625

Cầu Phước Cát - cienco625

Cầu Phước Cát - cienco625

Cầu Phước Cát - cienco625
Cầu Phước Cát - cienco625
lên đầu trang