Slider 2

Description: C:\Users\0032\Desktop\ChoGao.jpg   1.Địa điểm xây dựng :Huyện Kế Sách – Tỉnh Sóc Trăng

   2.Thời gian hoàn thành: 2009

   3. Đặc Điểm:

     Tổng mức đầu tư:  77.313 triệu đồng

      Quy mô:

    Lý trình Km40+826 thuộc dự án đường Nam Sông Hậu, vượt sông Rạch Mọp đảm bảo yêu cầu thông khoảng ngang 50m, thông khoảng đứng 5m. Sơ đồ cầu: 2x33m + (50m+80m+50m) + 2x33m, tổng chiều dài cầu 322m, khổ cầu B=12m, kết cấu nhịp chính là dầm hộp liên tục bê tông dự ứng lực có sơ đồ nhịp 50m+80m+50m thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng, kết cấu móng mố trụ bằng cọc khoan nhồi đường kính 120cm÷150cm.Cầu Rạch Mọp - cienco625

Cầu Rạch Mọp - cienco625

Cầu Rạch Mọp - cienco625

Cầu Rạch Mọp - cienco625

Cầu Rạch Mọp - cienco625
Cầu Rạch Mọp - cienco625
lên đầu trang