Slider 2

-  Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 7

-  Địa điểm xây dựng: Trà Vinh – Long Toàn, tỉnh Trà Vinh

-  Quy mô xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật:

  •  Loại, cấp công trình: Công trình giao thông đường bộ, Công trình cấp II.
  • Tổng chiều dài tuyến (XL01 và XL02): 20,772 Km.
  • Tốc độ thiết kế: Vtk = 80 km/h.
  • Đối với đoạn tuyến nâng cấp cải tạo: Mặt đường BTN cấp cao A1
  • Đối với đoạn làm mới, nắn tuyến: Mặt đường lán nhựa cấp cao A2DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 53 ĐOẠN TRÀ VINH – LONG TOÀN, TỈNH TRÀ VINH - cienco625

DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 53 ĐOẠN TRÀ VINH – LONG TOÀN, TỈNH TRÀ VINH - cienco625

DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 53 ĐOẠN TRÀ VINH – LONG TOÀN, TỈNH TRÀ VINH - cienco625

DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 53 ĐOẠN TRÀ VINH – LONG TOÀN, TỈNH TRÀ VINH - cienco625

DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 53 ĐOẠN TRÀ VINH – LONG TOÀN, TỈNH TRÀ VINH - cienco625
DỰ ÁN CẢI TẠO NÂNG CẤP QUỐC LỘ 53 ĐOẠN TRÀ VINH – LONG TOÀN, TỈNH TRÀ VINH - cienco625
lên đầu trang