Slider 2

   1.Địa điểm xây dựng :Tỉnh Cà Mau  

   2.Thời gian thực hiện: 2015

   3. Đặc Điểm:

      Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

       Tổng mức đầu tư: khoảng 383 tỷ đồng

       Đặc điểm

      Về phần cầu: Được thiết kế vĩnh cửu bằng BTCT và BTCT dự ứng lực theo tiêu chuẩn thiết kế cầu 22TCN272-05; tải trọng thiết kế HL93; bề rộng cầu B=10m. Kết cấu cầu phần trên cầu: nhịp chính gồm 3 nhịp dầm liên tục (48+72+48)m bằng BTCT dự ứng lực đúc hẫng cân bằng. Nhịp dẫn sử dụng dầm Super-T. Kết cấu phần dưới: mố, trụ bằng BTCT đặt trên móng cọc BTCT. 

Về phần đường: Đường cấp IV đồng bằng theo tiêu chuẩn TCVN4054-2005; tốc độ thiết kế 60 km/h. Mặt cắt dọc: đảm bảo độ dốc theo tiêu chuẩn thiết kế và vuốt nối vào đường hiện hữu. Mặt cắt ngang có bề rộng Bnền=9m, Bmặt=7m, lề gia cố 2 bên mỗi bên 0,5m. Nền đường được đắp bằng cát trên lớp vải địa kỹ thuật lót nền, mái taluy đắp bao bằng đất và trồng cỏ. Đối với các đoạn đắp cao su mốthì sử dụng sàn giảm tải trên hệ cọc BTCT, kết hợp một số giải pháp xử lý đảm bảo ổn định nền đường. Kết cấu mặt đường: mặt đường cấp phối đá dăm láng nhựa. 

Về công trình trên tuyến: Bố trí hệ thống chiêu sáng trên cầu phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế đường. Đồng thời, thiết kế hệ thống an toàn giao thông phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường bộ. Dự án đầu tư xây dựng cầu Hòa Trung, tỉnh Cà Mau - cienco625

Dự án đầu tư xây dựng cầu Hòa Trung, tỉnh Cà Mau - cienco625

Dự án đầu tư xây dựng cầu Hòa Trung, tỉnh Cà Mau - cienco625

Dự án đầu tư xây dựng cầu Hòa Trung, tỉnh Cà Mau - cienco625

Dự án đầu tư xây dựng cầu Hòa Trung, tỉnh Cà Mau - cienco625
Dự án đầu tư xây dựng cầu Hòa Trung, tỉnh Cà Mau - cienco625
lên đầu trang