Slider 2

-  Chủ đầu tư: Ban quản lý dự án Mỹ Thuận

-  Địa điểm xây dựng: Huyện Tháp Mười và huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp

  •  Điểm đầu: kết nối với tuyến N2 tại lý trình km96+875, thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười
  • Điểm cuối: Tại nút giao An Bình, huyện Cao lãnh

-  Quy mô xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật:

  •  Tổng chiều dài tuyến: 26,56 Km.
  • Tốc độ thiết kế: Vtk = 80 km/h.
  • Quy mô GĐ1: 4 làn xe
  • Tổng mức đầu tư: 6.209,766 tỷ đồng


DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC MỸ AN - CAO LÃNH GĐ1 - cienco625

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC MỸ AN - CAO LÃNH GĐ1 - cienco625

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC MỸ AN - CAO LÃNH GĐ1 - cienco625

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC MỸ AN - CAO LÃNH GĐ1 - cienco625

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC MỸ AN - CAO LÃNH GĐ1 - cienco625
DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC MỸ AN - CAO LÃNH GĐ1 - cienco625
lên đầu trang