Slider 2

1. Tên dự án: Dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng 04 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre.

2. Chủ đầu tư: Liên danh Công ty CP Đầu tư cầu đường CII và Công ty CP thương mại nước giải khát Khánh An.

3. Tổng vốn đầu tư:Hơn 1.000 tỷ đồng

4. Thời gian thực hiện: Khởi công Quý I năm 2016 và hoàn thành trong Quý IV năm 2017

5. Quy mô thực hiện:

Về phạm vi dự án: Dự án có tổng chiều dài khoảng 22,38km. Điểm đầu tại Km3+343,96 thuộc địa phận xã An Khánh, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre và điểm cuối tại Km41+347 thuộc địa phận xã Thành Thới A, huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre (tiếp nối vào cầu Cổ Chiên).

Về quy mô, tiêu chuẩn kỹ thuật dự án

Về cấp đường: Đoạn 1 (mở rộng QL60 từ Km3+343,96 ÷ Km7+800) quy mô đường phố chính đô thị thứ yếu, tốc độ thiết kế Vtk= 60km/h; Đoạn 2 (nâng cấp mở rộng đoạn từ cuối đường đầu cầu Hàm Luông đến đầu tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày từ Km23+100 ÷ Km26+844,26), Đoạn 3 (tuyến tránh thị trấn Mỏ Cày từ Km26+844,26÷ Km32+417) và Đoạn 4 (đoạn đường dẫn vào cầu Cổ Chiên từ Km32+417 ÷ Km41+347) quy mô đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế Vtk= 80km/h.

Về quy mô mặt cắt ngang: Đoạn 1 có bề rộng nền đường Bnền=24m, gồm 06 làn xe cơ giới; Đoạn 2, 3, 4 có bề rộng nền đường Bnền=12m, gồm 02 làn xe cơ giới.

Về kết cấu mặt đường: Mặt đường BTN cấp cao A1 đảm bảo Ey/c≥140Mpa thiết kế theo 22TCN211-06; tải trọng trục 10T.

Về mặt bằng thi công: Hiện nay đoạn 1 và 4 đã được giải phóng mặt bằng sạch 100%, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai thi công ngay sau khi hoàn chỉnh các thủ tục.

                                                                                                                                                                                                         (Nguồn: Internet)

 Dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng 04 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT - cienco625

Dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng 04 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT - cienco625

Dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng 04 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT - cienco625

Dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng 04 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT - cienco625

Dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng 04 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT - cienco625
Dự án đầu tư xây dựng và nâng cấp mở rộng 04 đoạn tuyến Quốc lộ 60 nối cầu Rạch Miễu đến cầu Cổ Chiên thuộc địa bàn tỉnh Bến Tre theo hình thức hợp đồng BOT - cienco625
lên đầu trang