Slider 2

-  Chủ đầu tư: Sở giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp

-  Địa điểm xây dựng:

  • Điểm đầu: giao với tuyến cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh
  • Điểm cuối: giao với tuyến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

-  Quy mô xây dựng và tiêu chuẩn kỹ thuật:

  • Tổng chiều dài tuyến: 27,43 Km.
  • Tốc độ thiết kế: Vtk = 90 km/h.
  • Quy mô: 4 làn xe
  • Tổng mức đầu tư DATP1: 3.640 tỷ đồng
  • Thời gian thực hiện: 2022-2027


DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC CAO LÃNH - AN HỮU GĐ1 - DATP1 - cienco625

DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC CAO LÃNH - AN HỮU GĐ1 - DATP1 - cienco625

DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC CAO LÃNH - AN HỮU GĐ1 - DATP1 - cienco625

DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC CAO LÃNH - AN HỮU GĐ1 - DATP1 - cienco625

DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC CAO LÃNH - AN HỮU GĐ1 - DATP1 - cienco625
DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC CAO LÃNH - AN HỮU GĐ1 - DATP1 - cienco625
lên đầu trang