Slider 2

1. Tên dự án: Đường từ ngã ba Chín Đô đến Quốc lộ Nam Sông Hậu, tỉnh Sóc Trăng.

2. Tên Nhà đầu tư: Ban Quản lý dự án 2 tỉnh Sóc Trăng.

3. Tồng mức đầu tư: 120.240.433.951 đồng

4. Địa điểm xây dựng: Huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng.

5. Phạm vi Dự án:

  • Điểm đầu: Km0+000,00 (ngã ba Chín Đô), thuộc thị trấn Long Phú, huyện Long Phú.
  • Điểm cuối: Km1+385,52, ranh qui hoạch xây dựng bến tàu du lịch hàng hóa, thuộc thị trấn Long Phú, huyện Long Phú.
  • Chiều dài: 1,385km.
  • Loại và cấp công trình: Công trình giao thông, cấp II


ĐƯỜNG TỪ NGÃ BA CHÍN ĐÔ ĐẾN QUỐC LỘ NAM SÔNG HẬU, TỈNH SÓC TRĂNG. - cienco625

ĐƯỜNG TỪ NGÃ BA CHÍN ĐÔ ĐẾN QUỐC LỘ NAM SÔNG HẬU, TỈNH SÓC TRĂNG. - cienco625

ĐƯỜNG TỪ NGÃ BA CHÍN ĐÔ ĐẾN QUỐC LỘ NAM SÔNG HẬU, TỈNH SÓC TRĂNG. - cienco625

ĐƯỜNG TỪ NGÃ BA CHÍN ĐÔ ĐẾN QUỐC LỘ NAM SÔNG HẬU, TỈNH SÓC TRĂNG. - cienco625

ĐƯỜNG TỪ NGÃ BA CHÍN ĐÔ ĐẾN QUỐC LỘ NAM SÔNG HẬU, TỈNH SÓC TRĂNG. - cienco625
ĐƯỜNG TỪ NGÃ BA CHÍN ĐÔ ĐẾN QUỐC LỘ NAM SÔNG HẬU, TỈNH SÓC TRĂNG. - cienco625
lên đầu trang