Slider 2

Description: http://cienco625.vn/img/projects/LongThanhDauGiay.JPG   1.Địa điểm xây dựng : Quận 9 – TP. Hồ Chí Minh

   2.Thời gian hoàn thành: 2013

   3. Đặc Điểm:

         Điểm đầu: Km7+500  -  Điểm cuối: Km11+000      

         Phạm vi xây dựng: Km10+753,25 - Km11+000

         Vận tốc thiết kế: Vtk = 120 Km/h

         Cầu cạn bằng nhịp dầm SuperT dài 3.25km, cầu Sông Tắc bằng kết cấu dầm hộp liên tục bê tông dự ứng lực có sơ đồ nhịp 42m+63m+43m thi công theo phương pháp đúc hẫng cân bằng, kết cấu móng mố trụ bằng cọc khoan nhồi đường kính 120cm÷150cm.

Description: http://cienco625.vn/img/projects/LT-DG1.jpg.


Description: http://cienco625.vn/img/projects/LT-DG2.jpg 

Description: http://cienco625.vn/img/projects/LT-DG3.jpg 

Description: http://cienco625.vn/img/projects/LT-DG4.jpg

 Gói 1B Dự án Cao Tốc Long Thành- Dầu Giây - cienco625

Gói 1B Dự án Cao Tốc Long Thành- Dầu Giây - cienco625

Gói 1B Dự án Cao Tốc Long Thành- Dầu Giây - cienco625

Gói 1B Dự án Cao Tốc Long Thành- Dầu Giây - cienco625

Gói 1B Dự án Cao Tốc Long Thành- Dầu Giây - cienco625
Gói 1B Dự án Cao Tốc Long Thành- Dầu Giây - cienco625
lên đầu trang