Slider 2

   1.Địa điểm xây dựng : :Đoạn từ thị xã Gò Công đến thành phố Mỹ Tho - Tỉnh Tiền Giang

   2.Thời gian thực hiện:: 2013

   3. Đặc Điểm:

     Dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 50 có tổng vốn đầu tư 2.125 tỷ đồng, trong đó giai đoạn 1 đã đầu tư khoảng 1.600 tỷ đồng. Dự kiến, trong giai đoạn 2 của dự án đầu tư thêm khoảng 500 tỷ đồng nhằm thảm bêtông nhựa nóng, hoàn thiện mặt đường đáp ứng nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế-xã hội các huyện phía Đông tỉnh Tiền Giang.

   

  Tồng chiều dài L = 30,67km
  Phạm vi xây dựng bao gồm 2 đoạn:
        + Km47 + 334 - Km71 + 275 (chiều dài 23.93)
        + Km74 + 400 - Km80 + 916 (chiều dài 6.74km)
        + Tốc độ thiết ké  80Km/h. Bề rộng nền đường Bn=12m, bề rộng mặt đường Bm=11m

 

 

 

 Khảo sát, lập TKKT, dự toán công trình QL 50 - cienco625

Khảo sát, lập TKKT, dự toán công trình QL 50 - cienco625

Khảo sát, lập TKKT, dự toán công trình QL 50 - cienco625

Khảo sát, lập TKKT, dự toán công trình QL 50 - cienco625

Khảo sát, lập TKKT, dự toán công trình QL 50 - cienco625
Khảo sát, lập TKKT, dự toán công trình QL 50 - cienco625
lên đầu trang