Slider 2

   1.Địa điểm xây dựng :Tỉnh An Giang

   2.Thời gian thực hiện: 2013

   3. Đặc Điểm:

     Tuyến QL91 là tuyến đường huyết mạch quan trọng phục vụ vận chuyển hành khách, hàng hóa từ TP. Cần Thơ và các địa phương lân cận đi các tỉnh An Giang, Kiên Gang và thông thương với Vương quốc Campuchia. Tuyến đường đi qua các trung tâm kinh tế chính trị quan trọng của địa ….

   Bảo vệ, giữ vững ổn định của QL91 không những là nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyến giao thông huyết mạch của khu vực và địa phương mà còn đảm bảo tính mạng, tài sản của người dân, đảm bảo sự ổn định đời sống nhân dân trong vùng. Do đó việc đầu tư xây dựng kiên cố hóa sạt lở QL91 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang là rất cần thiết.

Chủ đầu tư: Tổng Cục đường bộ Việt Nam.
Đại diện Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án 7.
Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách nhà nước
Tiến độ đầu tư: năm 2013 – 2014.
Giá trị hợp đồng: 4.045.920.120 đồng


Khảo sát thiết kế Quốc Lộ 91 đoạn qua tỉnh An Giang - cienco625

Khảo sát thiết kế Quốc Lộ 91 đoạn qua tỉnh An Giang - cienco625

Khảo sát thiết kế Quốc Lộ 91 đoạn qua tỉnh An Giang - cienco625

Khảo sát thiết kế Quốc Lộ 91 đoạn qua tỉnh An Giang - cienco625

Khảo sát thiết kế Quốc Lộ 91 đoạn qua tỉnh An Giang - cienco625
Khảo sát thiết kế Quốc Lộ 91 đoạn qua tỉnh An Giang - cienco625
lên đầu trang