Slider 2

   1.Địa điểm xây dựng :Tp Hồ Chí Minh

   2.Thời gian thực hiện: 2007

   3. Đặc Điểm:

  •    Hướng tuyến: Trường Chinh – Âu Cơ – Lũy Bán Bích – Tân Hóa – Vòng xoay Phú Lâm.
  •    Tổng chiều dài: 6,7 km đi ngầm.
  •    Số lượng ga: 7 ga ngầm.
  •    Depot dùng chung với tuyến số 2 tại Depot Tham Lương.
  •    Tổng mức đầu tư (ước tính): 600 triệu USD.
  •    Thời gian thực hiện: Sau năm 2010.
  •    Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Đường Sắt Đô Thị


Khoan khảo sát địa chất “ bước chuẩn bị dự án tuyến Metro Bến thành – bến xe miền Tây - cienco625

Khoan khảo sát địa chất “ bước chuẩn bị dự án tuyến Metro Bến thành – bến xe miền Tây - cienco625

Khoan khảo sát địa chất “ bước chuẩn bị dự án tuyến Metro Bến thành – bến xe miền Tây - cienco625

Khoan khảo sát địa chất “ bước chuẩn bị dự án tuyến Metro Bến thành – bến xe miền Tây - cienco625

Khoan khảo sát địa chất “ bước chuẩn bị dự án tuyến Metro Bến thành – bến xe miền Tây - cienco625
Khoan khảo sát địa chất “ bước chuẩn bị dự án tuyến Metro Bến thành – bến xe miền Tây - cienco625
lên đầu trang