Slider 2

   1.Địa điểm xây dựng :Tỉnh Tiền Giang và Đồng Tháp

   2.Thời gian thực hiện: 2016

   3. Đặc Điểm:

      Chủ đầu tư: Liên danh Công ty CP tập đoàn T&T và Công ty TNHH xây dựng hạ tầng Phú Mỹ

       Tổng mức đầu tư: khoảng 1.130 tỷ đồng

       Đặc điểm: Tổng chiều dài tuyến: 32,8Km, trong đó đoạn qua tỉnh Tiền Giang dài khoảng 6,8Km; đoạn qua tỉnh Đồng Tháp dài khoảng 26,05Km. Tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng; Tốc độ thiết kế: 80km/h; Chiều rộng mặt đường: 2×3,5m = 7,0m; Chiều rộng nền đường:12m. Cầu và cống cũ tận dụng tăng cường, mở rộng khổ phù hợp với khổ nền mặt đường, tải trọng thiết kế HL93 (cầu) H30-XB80 (cống).KSTK, cắm mốc GPMB & MLG Nâng cấp, mở rộng QL30 An Hữu-Cao Lãnh (Km1+200 - Km34+230), Tiền Giang & Đồng Tháp - cienco625

KSTK, cắm mốc GPMB & MLG Nâng cấp, mở rộng QL30 An Hữu-Cao Lãnh (Km1+200 - Km34+230), Tiền Giang & Đồng Tháp - cienco625

KSTK, cắm mốc GPMB & MLG Nâng cấp, mở rộng QL30 An Hữu-Cao Lãnh (Km1+200 - Km34+230), Tiền Giang & Đồng Tháp - cienco625

KSTK, cắm mốc GPMB & MLG Nâng cấp, mở rộng QL30 An Hữu-Cao Lãnh (Km1+200 - Km34+230), Tiền Giang & Đồng Tháp - cienco625

KSTK, cắm mốc GPMB & MLG Nâng cấp, mở rộng QL30 An Hữu-Cao Lãnh (Km1+200 - Km34+230), Tiền Giang & Đồng Tháp - cienco625
KSTK, cắm mốc GPMB & MLG Nâng cấp, mở rộng QL30 An Hữu-Cao Lãnh (Km1+200 - Km34+230), Tiền Giang & Đồng Tháp - cienco625
lên đầu trang