Slider 2

1. Tên dự án: Mở rộng Đường ĐT846 đoạn Mỹ An – Bằng Lăng.

2. Tên Nhà đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD CTGT tỉnh Đồng Tháp.

3. Tồng mức đầu tư: 43.163.084.000 đồng

4. Địa điểm xây dựng: Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.

5. Phạm vi Dự án:

  • Điểm đầu: Tại Km0+000, tiếp giáp tại thị trấn Mỹ An;
  • Điểm cuối: Tại Km9+562,23, tiếp giáp cầu Bằng Lăng;
  • Chiều dài: 9,56Km
  • Hướng tuyến: bám theo đường hiện hữu
  • Đạt chuẩn đường cấp IV - đồng bằng


MỞ RỘNG ĐƯỜNG ĐT846 ĐOẠN MỸ AN – BẰNG LĂNG. - cienco625

MỞ RỘNG ĐƯỜNG ĐT846 ĐOẠN MỸ AN – BẰNG LĂNG. - cienco625

MỞ RỘNG ĐƯỜNG ĐT846 ĐOẠN MỸ AN – BẰNG LĂNG. - cienco625

MỞ RỘNG ĐƯỜNG ĐT846 ĐOẠN MỸ AN – BẰNG LĂNG. - cienco625

MỞ RỘNG ĐƯỜNG ĐT846 ĐOẠN MỸ AN – BẰNG LĂNG. - cienco625
MỞ RỘNG ĐƯỜNG ĐT846 ĐOẠN MỸ AN – BẰNG LĂNG. - cienco625
lên đầu trang