Slider 2

1. Tên dự án: Nâng cấp đường đt848 đoạn từ vòng xoay khu công nghiệp c đến nút giao đt.849.

2. Tên Nhà đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD CTGT tỉnh Đồng Tháp.

3. Tồng mức đầu tư: 79.103.235.000 đồng

4. Địa điểm xây dựng: Thành phố Sa Đéc và Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

5. Phạm vi Dự án:

  • Điểm đầu: Vòng xoay Khu công nghiệp C, tại Km3+419 – ĐT848, thuộc thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp;
  • Điểm cuối: Tại nút giao ĐT849 tại Km20+200.70 – ĐT848, thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp;
  • Chiều dài: 16,88Km, trong đó thuộc địa phận TP Sa Đéc khoảng 7,84Km và thuộc địa phận huyện Lấp Vò khoảng 9,04Km.
  • Hướng tuyến: bám theo đường hiện hữu
  • Đạt chuẩn đường cấp IV


NÂNG CẤP ĐƯỜNG ĐT848 ĐOẠN TỪ VÒNG XOAY KHU CÔNG NGHIỆP C ĐẾN NÚT GIAO ĐT.849. - cienco625

NÂNG CẤP ĐƯỜNG ĐT848 ĐOẠN TỪ VÒNG XOAY KHU CÔNG NGHIỆP C ĐẾN NÚT GIAO ĐT.849. - cienco625

NÂNG CẤP ĐƯỜNG ĐT848 ĐOẠN TỪ VÒNG XOAY KHU CÔNG NGHIỆP C ĐẾN NÚT GIAO ĐT.849. - cienco625

NÂNG CẤP ĐƯỜNG ĐT848 ĐOẠN TỪ VÒNG XOAY KHU CÔNG NGHIỆP C ĐẾN NÚT GIAO ĐT.849. - cienco625

NÂNG CẤP ĐƯỜNG ĐT848 ĐOẠN TỪ VÒNG XOAY KHU CÔNG NGHIỆP C ĐẾN NÚT GIAO ĐT.849. - cienco625
NÂNG CẤP ĐƯỜNG ĐT848 ĐOẠN TỪ VÒNG XOAY KHU CÔNG NGHIỆP C ĐẾN NÚT GIAO ĐT.849. - cienco625
lên đầu trang