Slider 2

1. Tên dự án: Nâng cấp Đường tỉnh 848 Đoạn từ Nút giao ĐT.849 đến cầu Cái Tàu Thượng.

2. Tên Nhà đầu tư: Ban Quản lý dự án ĐTXD CTGT tỉnh Đồng Tháp.

3. Tồng mức đầu tư: 79.103.235.000 đồng

4. Địa điểm xây dựng: Thành phố Sa Đéc và Huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.

5. Phạm vi Dự án:

  • Điểm đầu: tại nút giao ĐT849 tại Km20+200 – ĐT848, thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp.
  • Điểm cuối: cầu Cái Tàu Thượng, thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp giáp ranh với tỉnh An Giang.
  • Chiều dài: 10.45Km.
  • Hướng tuyến: bám theo đường hiện hữu
  • Đạt chuẩn đường cấp IV - đồng bằng


NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH 848 ĐOẠN TỪ NÚT GIAO ĐT.849 ĐẾN CẦU CÁI TÀU THƯỢNG. - cienco625

NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH 848 ĐOẠN TỪ NÚT GIAO ĐT.849 ĐẾN CẦU CÁI TÀU THƯỢNG. - cienco625

NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH 848 ĐOẠN TỪ NÚT GIAO ĐT.849 ĐẾN CẦU CÁI TÀU THƯỢNG. - cienco625

NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH 848 ĐOẠN TỪ NÚT GIAO ĐT.849 ĐẾN CẦU CÁI TÀU THƯỢNG. - cienco625

NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH 848 ĐOẠN TỪ NÚT GIAO ĐT.849 ĐẾN CẦU CÁI TÀU THƯỢNG. - cienco625
NÂNG CẤP ĐƯỜNG TỈNH 848 ĐOẠN TỪ NÚT GIAO ĐT.849 ĐẾN CẦU CÁI TÀU THƯỢNG. - cienco625
lên đầu trang