Slider 2

1. Tên dự án: Nâng cấp, mở rộng ĐT830 & ĐT824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An  theo hình thức hợp đồng BOT.

2. Tên Nhà đầu tư: Liên danh Băng Dương - Bamboo Capital

3. Tồng mức đầu tư: 1.079.327.000.000 đồng

4. Thời gian thực hiện: Từ quý III năm 2016 đến quý IV 2017

5. Quy mô dự án:

  • Địa điểm xây dựng: Đường tình 830, huyện Bến Lức, tỉnh Long An
  • Dự án bắt đầu đoạn từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa với chiều dài tuyến lý trình hơn 23 km,vận tốc thiết kế 80km/h (đoạn qua khu đô thị, vận tốc 60km/h) tải trọng thiết kế trục đơn 12 tấn, thiết kế theo tiêu chuẩn đường phố khu vực và đường cấp III đồng bằng, loại mặt đường cấp cao A1.
  • Dự án chia thành 7 gói thầu: Gói thầu số 1: (đon Km1+502.69 - Km10+400); Gói thầu số 2: (đon Km10+760 - Km18+540); Gói thầu số 3: (đon Km18+057.24- Km19+662.27-ĐT 830 & Km0 - Km5+052.40-ĐT 824); Gói thầu số 4: Thi công 05 cầu. Đóng cọc thử mố và sàn giảm tải (02 cọc) cầu Rạch Vông; Gói thầu số 5: Thi công 03 cầu. Cầu An Hạ: Cầu Xáng Lớn, Cầu Xáng Nhỏ: Đang tổ chức triển khai thi công.

                                                                                                                                                                                                        (Nguồn: Internet)Nâng cấp, mở rộng ĐT830 & ĐT824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT - cienco625

Nâng cấp, mở rộng ĐT830 & ĐT824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT - cienco625

Nâng cấp, mở rộng ĐT830 & ĐT824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT - cienco625

Nâng cấp, mở rộng ĐT830 & ĐT824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT - cienco625

Nâng cấp, mở rộng ĐT830 & ĐT824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT - cienco625
Nâng cấp, mở rộng ĐT830 & ĐT824 từ cầu An Thạnh đến thị trấn Đức Hòa, tỉnh Long An theo hình thức hợp đồng BOT - cienco625
lên đầu trang