Slider 2

   1.Địa điểm xây dựng :Điểm đầu tại nút giao thông Thân cửu Nghĩa.

                                      Điểm cuối tại nút giao với quốc lộ QL30

   2.Thời gian thực hiện: 2015

   3. Đặc Điểm:

       Chủ đầu tư: Công Ty cổ phần BOT Trung Lương – Mỹ Thuận

       Tổng mức đầu tư: 14.678.346.000.000 (mười bốn nghìn sáu trăm bảy mươi tám tỷ ba trăm bốn mươi sáu triệu đồng)

       Mục tiêu đầu tư xây dựng: Từng bước hoàn thành tuyến cao tốc từ TP.HCM đến Cần Thơ, thực hiện quy hoạch phát triển GTVT vùng kinh tế trọng điểm phía nam, tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh, kết nối các trục đường chính; đáp ứng nhu cầu vận tải hang hóa và hành khách, giảm ùn tắc, tai nạn giao thông trên quốc lộ 1, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh quốc phòng nơi tuyến đi qua.Thẩm tra hồ sơ TKBVTC đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận - cienco625

Thẩm tra hồ sơ TKBVTC đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận - cienco625

Thẩm tra hồ sơ TKBVTC đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận - cienco625

Thẩm tra hồ sơ TKBVTC đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận - cienco625

Thẩm tra hồ sơ TKBVTC đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận - cienco625
Thẩm tra hồ sơ TKBVTC đường cao tốc Trung Lương – Mỹ Thuận - cienco625
lên đầu trang