Slider 2

1.Địa điểm xây dựng: Đồng Nai & Bình Dương

2.Chủ đầu tư: Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng tỉnh Bình Dương

3. Quy mô: 

    - Tổng mức đầu tư: gần 500 tỷ đồng

    - Vận tốc thiết kế: 80 Km/h

    - Chiều dài: 390m, Rộng: 17,5m

    - Nguồn vốn để thực hiện dự án được phân chia theo tỷ lệ mỗi địa phương đóng góp 50% kinh phí đối với phần cầu chính và mỗi địa phương tự đầu tư xây dựng phần đường dẫn trên địa bànThẩm tra thiết kế bản vẽ thi công và dự toán: Hạng mục: Đường dẫn và cầu: Dự án: Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2) -

Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2)

Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2)

Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2)

Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2)
Xây dựng cầu bắc qua sông Đồng Nai (cầu Bạch Đằng 2)
lên đầu trang