Slider 2

Description: C:\Users\0032\Desktop\Cau-cho-gao.jpg   1.Địa điểm xây dựng :Quốc lộ 50, tỉnh Long An và Tiền Giang

   2.Thời gian thực hiện: 2015

   3. Đặc Điểm:

   1.Tên dự án: Đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (Km34+826), Quốc lộ 50, tỉnh Long An và Tiền Giang theo hình thức Hợp đồng BOT.

    2. Phạm vi dự án và địa điểm xây dựng:

       - Điểm đầu: Tại Km33+650 trên Quốc lộ 50 (theo lý trình dự án Km0+000-cách đầu bến phà Mỹ Lợi hiện nay khoảng 1,0km về phía thành phố Hồ Chí Minh), thuộc địa phận xã Phước Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

    - Điểm cuối: Tại Km36+543 trên Quốc lộ 50 (theo lý trình dự án Km2+691-cách bến phà Mỹ Lợi khoảng 1,0km về phía Tiền Giang), thuộc địa phận xã Bình Đông, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang. - Tổng chiều dài toàn tuyến: Khoảng 2,691km.

     3. Quy mô đầu tư: Theo Quyết định số 3997/QĐ-BGTVT ngày 06/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mỹ Lợi (Km34+826), Quốc lộ 50, tỉnh Long An và Tiền Giang theo hình thức Hợp đồng BOT.

     4. Tổng vốn đầu tư dự án đề nghị chỉ định Nhà đầu tư: 1.312.971 triệu đồng (Một nghìn ba trăm mười hai tỷ, chín trăm bảy mươi mốt triệu đồng).

     5. Nhà đầu tư : Liên danh Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt và Công ty CP Bê tông 620 Long An.

     6. Thời gian thi công xây dựng: Khởi công tháng 01/2014, hoàn thành 06/2015.

     7. Thời hạn kinh doanh, chuyển giao công trình: Dự kiến là 28 năm 04 tháng tính từ ngày bắt đầu thu phí hoàn vốn cho dự án. Thời gian chính thức sẽ được xác định trên cơ sở đàm phán, thương thảo Hợp đồng dự án. Nhà đầu tư thực hiện công tác quản lý, khai thác ngay sau khi hoàn thành công trình dự án và chuyển giao không bồi hoàn Công trình dự án cho Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sau khi hết thời hạn thu phí hoàn vốn cho dự án./.Tư vấn giám sát Cầu Mỹ Lợi - cienco625

Tư vấn giám sát Cầu Mỹ Lợi - cienco625

Tư vấn giám sát Cầu Mỹ Lợi - cienco625

Tư vấn giám sát Cầu Mỹ Lợi - cienco625

Tư vấn giám sát Cầu Mỹ Lợi - cienco625
Tư vấn giám sát Cầu Mỹ Lợi - cienco625
lên đầu trang