Slider 2

   1.Địa điểm xây dựng :Tỉnh Tây Ninh

   2.Thời gian hoàn thành: 2011

   3. Đặc Điểm:

   Quốc lộ 22B: Từ quốc lộ 22 tại Gò Dầu (Tây Ninh),quốc lộ 22B đi theo hướng bắc lên cửa khẩu Xa Mát,dài 80 km, là con đường chạy hoàn toàn trong địa phận tỉnh Tây Ninh theo hướng tây bắc - đông nam,đi qua huyện Hoà Thành, thị xã Tây Ninh, huyện Châu Thành, và kết thúc tại cửa khẩu Xa Mát, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh sang Cam-pu-chia. 

   Chủ đầu tư: Ban Qủan lý dự án 7Tư vấn giám sát quốc lộ 22B - cienco625

Tư vấn giám sát quốc lộ 22B - cienco625

Tư vấn giám sát quốc lộ 22B - cienco625

Tư vấn giám sát quốc lộ 22B - cienco625

Tư vấn giám sát quốc lộ 22B - cienco625
Tư vấn giám sát quốc lộ 22B - cienco625
lên đầu trang