Slider 2

   1.Địa điểm xây dựng :Đảo Phú Quốc

   2.Thời gian thực hiện: 2012

   3. Đặc Điểm:

    Xây dựng đường trục Nam - Bắc đảo Phú Quốc đoạn Dương Đông - Bãi Thơm

    Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống đường giao thông trên đảo Phú Quốc, UBND tỉnh Kiên Giang quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đường trục Nam-Bắc đảo Phú Quốc đoạn Dương Đông-Bãi Thơm dài 24,5 km, do Sở Giao thông Vận tải Kiên Giang làm chủ đầu tư.

    Đây là tuyến đường được xây dựng theo quy họach phát triển giao thông bền vững đảo Phú Quốc được duyệt, đáp ứng theo yêu cầu nối thông phía Bắc và Nam đảo Phú Quốc nhằm phát triển kinh tế - xã hội và an ninh - quốc phòng.

    Tổng chiều dài tuyến đường 24,5 km được chia làm 2 đoạn: Đoạn Dương Đông - Suối Cái dài 12,4 km có chiều rộng nền đường 26 m, mặt đường 15 m; Đoạn Suối Cái - Bãi Thơm dài 12 km nền đường rộng 16,6 m, mặt đường rộng 7,5 m. Trên tuyến xây dựng mới 5 cây cầu BTCT, 7 cống tròn và 46 cống hộp bằng BTCT. Tổng mức đầu tư công trình là 905 tỷ đồng. Thời gian thực hiện 2009 - 2012.Tư vấn giám sát tuyến đường trục Bắc Nam đảo Phú Quốc - cienco625

Tư vấn giám sát tuyến đường trục Bắc Nam đảo Phú Quốc - cienco625

Tư vấn giám sát tuyến đường trục Bắc Nam đảo Phú Quốc - cienco625

Tư vấn giám sát tuyến đường trục Bắc Nam đảo Phú Quốc - cienco625

Tư vấn giám sát tuyến đường trục Bắc Nam đảo Phú Quốc - cienco625
Tư vấn giám sát tuyến đường trục Bắc Nam đảo Phú Quốc - cienco625
lên đầu trang