Slider 2

Description: C:\Users\0032\Desktop\ChoGao.jpg   1. Địa điểm xây dựng :Quốc lộ 50, Huyện Chợ Gạo, Tỉnh Tiền Giang (thị trấn Chợ Gạo)

   2. Thời gian thực hiện: 2015

   3. Đặc Điểm:

   Chủ đầu tư: Sở giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang 
   Tổng mức đầu tư: 107.344 tr.đ( một trăm linh bảy triệu ba trăm bốn mươi bốn nghìn đồng)
   Đặc điểm: Cầu mới được xây dựng tại vị trí cầu Chợ Gạo cũ, tải trọng thiết kế 8 tấn. Chiều dài cầu 287.68m, gồm 06 nhịp: 24,7m +  51,79m + 110m +  51,79m + 2x24,7m. Khổ cầu rộng 6.5m, gồm: Phần xe chạy rộng 2x3.0m = 6.0m, gờ lan can rộng 2x0.25m = 0.5m.Nhằm phát triển giao thông nội thị, nhất là phục vụ cho các em học sinh, người dân xung quanh khu vực cầu đi lại thuận tiện, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội của địa phương và giảm mật độ lưu thông qua Cầu Chợ Gạo Mới

 Tư vấn thiết kế cầu Chợ Gạo - cienco625

Tư vấn thiết kế cầu Chợ Gạo - cienco625

Tư vấn thiết kế cầu Chợ Gạo - cienco625

Tư vấn thiết kế cầu Chợ Gạo - cienco625

Tư vấn thiết kế cầu Chợ Gạo - cienco625
Tư vấn thiết kế cầu Chợ Gạo - cienco625
lên đầu trang