Slider 2

Description: http://cienco625.vn/img/projects/ql50.jpg   1.Địa điểm xây dựng : Huyện Châu Thành – huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang

   2.Thời gian thực hiện: 2015

   3. Đặc Điểm:

      Chủ đầu tư: Sở giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang
      Tổng mức đầu tư: 984.319 triệu đồng (Chín trăm tám mươi bốn triệu ba trăm mười chín triệu đồng).
       Đặc điểm:

       - Điểm đầu giao với ĐT.865, thuộc huyện Tân Phước
       - Điểm cuối : giao với tuyến nối đường cao tốc nhánh Thân Cửu Nghĩa – Đồng Tâm ( là ĐT.878 cũ), thuộc huyện Châu Thành
       - Tổng chiều dài: 13,48km.

    Toàn bộ dự án được chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện trong vòng 4 năm (2015-2018): thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng, phần đường, nút giao, phần cầu, phần thoát nước ngang. Giai đoạn 2: đầu tư sau khi hoàn thành giai đoạn 1 trên các cơ sở hạng mục, khối lượng còn lại theo dự án được duyệt.

 

 

 

 

 Tư vấn thiết kế, dự toán Đường tỉnh 878 - cienco625

Tư vấn thiết kế, dự toán Đường tỉnh 878 - cienco625

Tư vấn thiết kế, dự toán Đường tỉnh 878 - cienco625

Tư vấn thiết kế, dự toán Đường tỉnh 878 - cienco625

Tư vấn thiết kế, dự toán Đường tỉnh 878 - cienco625
Tư vấn thiết kế, dự toán Đường tỉnh 878 - cienco625
lên đầu trang