Slider 2
            Khởi công cầu Long Bình                                          Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể kiểm tra cầu Long Bình      Thứ Trưởng Nguyễn Ngọc Đông kiểm tra thi công cầu

 

Một Số hình ảnh thi công Cầu Long Bình - Chery Thom

   

   

   Cầu Long Bình - Chery Thom - cienco625

Cầu Long Bình - Chery Thom - cienco625

Cầu Long Bình - Chery Thom - cienco625

Cầu Long Bình - Chery Thom - cienco625

Cầu Long Bình - Chery Thom - cienco625
Cầu Long Bình - Chery Thom - cienco625
lên đầu trang