Slider 2

Sáng nay (30/10), tại trụ sở Bộ GTVT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp nghe báo cáo chuẩn bị Dự án QL53 (Trà Vinh - Long Toàn) theo hình thức Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

                    Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể chủ trì cuộc họp nghe báo cáo chuẩn bị Dự án QL53 theo hình thức BOT

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án (QLDA) 7, Dự án cải tạo, nâng cấp QL53 đoạn Km67 - Km114 thuộc địa phận tỉnh Trà Vinh được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3046/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2009.

Theo Quyết định phê duyệt, Dự án có quy mô phần đường là đường cấp III đồng bằng với tổng chiều dài 43,14km; phần cầu (mở rộng 1 cầu và làm mới 7 cầu), xây dựng bằng bê tông cốt theo và bê tông cốt theo dự ứng lực; xây dựng mới các cống tròn và cống bản bằng bê tông cốt thép thay thế các cống cũ đã hư hỏng hoặc các cống không đủ khẩu độ thoát nước; bố trí hệ thống cọc tiêu, biển báo, sơn kẻ mặt đường theo quy định.

Báo cáo về đề xuất thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp QL53 đoạn Km67 - Km114, tỉnh Trà Vinh theo hình thức BOT, đại diện đơn vị Tư vấn (Công ty cổ phần Xây dựng công trình 625) cho biết: hiện Dự án cải tạo nâng cấp QL53 đoạn Km67 - Km114 đang triển khai thi công dang dở 02/05 gói thầu ở đoạn nắn chỉnh tuyến. Do thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/02/2011 của Chính phủ, Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ nên Dự án phải giãn tiến độ sang năm 2015.

Để tiếp tục triển khai thực hiện Dự án trong điều kiện không phân bổ tiếp được nguồn vốn ngân sách, cần nghiên cứu thực hiện Dự án theo chủ trương xã hội hóa đầu tư của Chính phủ nhằm mục đích huy động được tối đa nguồn lực đầu tư ngoài ngân sách. Trên cơ sở đó, Ban QLDA 7 đề xuất thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp QL53 đoạn Km67 - Km114, tỉnh Trà Vinh theo hình thức hợp đồng BOT.

Theo đó, về quy mô Dự án cơ bản sẽ giữ nguyên như quy mô đã được Bộ GTVT phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định số 3046/QĐ-BGTVT ngày 20/10/2009. Riêng phần cầu chỉ làm mới 02 cầu; 06 cầu còn lại không làm mới mà chỉ sửa chữa các hư hỏng mặt cầu, khe co giãn, tứ nón.

Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị dự họp có ý kiến xung quanh đề xuất thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp QL53 đoạn Km67 - Km114, tỉnh Trà Vinh theo hình thức hợp đồng BOT.

Ghi nhận nỗ lực của Ban QLDA 7 và đơn vị Tư vấn trong quá trình nghiên cứu đề xuất thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp QL53 đoạn Km67 - Km114, tỉnh Trà Vinh theo hình thức hợp đồng BOT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thể đề nghị Ban và Tư vấn tiếp thu ý kiến của các đơn vị dự họp và tập trung hoàn thiện báo cáo về Dự án.

Thứ trưởng đề nghị Vụ Kế hoạch - Đầu tư phối hợp với Ban PPP tiến hành các thủ tục pháp lý để chuyển Dự án này từ dự án sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ sang dự án thực hiện theo hình thức BOT; Ban PPP đề xuất Bộ để Bộ có quyết định giao cho Ban QLDA 7 trực tiếp nghiên cứu Dự án BOT này.

Về vấn đề giải phóng mặt bằng, Thứ trưởng đề nghị Ban QLDA 7 phối hợp với địa phương rà soát lại toàn bộ chi phí giải phóng mặt bằng để xác định rõ những khu vực đã giải phóng hết mặt bằng, khu vực nào chưa giải phóng xong; Ban QLDA 7 có văn bản đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh hỗ trợ chi phí giải phóng mặt bằng cho Dự án.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng có chỉ đạo cụ thể đối với các vấn đề khác liên quan đến Dự án. Cụ thể là các vấn đề về vị trị đặt trạm thu phí; quy mô phần cầu; phương án tài chính…

Nguồn: www.mt.gov.vnĐề xuất thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp QL53, tỉnh Trà Vinh theo hình thức BOT - cienco625

Đề xuất thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp QL53, tỉnh Trà Vinh theo hình thức BOT - cienco625

Đề xuất thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp QL53, tỉnh Trà Vinh theo hình thức BOT - cienco625

Đề xuất thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp QL53, tỉnh Trà Vinh theo hình thức BOT - cienco625

Đề xuất thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp QL53, tỉnh Trà Vinh theo hình thức BOT - cienco625
Đề xuất thực hiện Dự án cải tạo nâng cấp QL53, tỉnh Trà Vinh theo hình thức BOT - cienco625
lên đầu trang